Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

Sprzedawca uwzględnia reklamacje klientów w przypadku niezgodności z umową towaru konsumpcyjnego w chwili jego wydania na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Towar konsumpcyjny to rzecz ruchoma nabywana przez osobę fizyczną w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.

Reklamowany towar musi zostać wysłany na adres:

    MULTI-CARD S.C.

    ul.Wałbrzyska 11 lok. 248B

    02-739 Warszawa

    Polska

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, są zwracane  po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

W przypadku widocznych śladów uszkodzenia przesyłki prosimy o sporządzenie protokołu szkody w terminie do 7 dni od momentu powzięcia przesyłki.

paymnets-banner